Kúpnu zmluvu si urobí každý, ale usporiadať vec ako celok len málo kto

Pôda,lesy,domy....
"Keď ich človek nemá je zle, keď ich má je ešte horšie."

 • Chcete si kúpiť pozemok a postaviť svoje rodinné sídlo alebo firmu a nemáte čas lietať po úradoch?
 • Zistili ste, že pozemok, na ktorom Vám stojí dom nie je Váš?
 • A ani takmer 100 ročný dom vašich predkov doteraz nemáte na liste vlastníctva?
 • A čo záhrada, ešte stále robíte na cudzom?
 • Chcete hospodáriť na pôde a neviete ako si ju zaobstarať?
 • Chcete hospodáriť vo svojich lesoch a neviete ako sa k nim dostať a ako sa zaregistrovať na OÚ ?
 • Potrebuje vyhotoviť projekt bilancie skrývky pre vyňatie pôdy pod novú stavbu ?
 • Či vypočítať odvod za záber poľnohospodárskej pôdy?
 • Chcete zistiť aký majetok vlastnila Vaša rodina a prepísať ho na seba?
 • Potrebujete kúpnu, darovaciu , zámennú či nájomnú zmluvu?
 • Potrebujete geometrický plán, alebo znalecký posudok?

a mnoho ďalších problémov okolo nehnuteľností Vám pomôžeme vyriešiť. Prečo strácať čas a nervy tam, kde to môže za Vás vybaviť niekto iný.

Veríme, že Vás naša ponuka oslovila a čoskoro nás navštívite

Naše služby

 • Vyporiadame majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam
 • Zabezpečíme prechod práv k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností
 • Zabezpečíme všetky potrebné listiny pre registráciu poz. spol.
 • Zabezpečíme ponukové konanie pre predaj poľnohospodárskej pôdy
 • Vypracujeme projekt bilancie skrývky humusového horizontu
 • Vyhotovíme kúpnu, zámennú, darovaciu i nájomnú zmluvu
 • Zabezpečíme všetky doklady potrebné pre stavebné povolenie
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img